V Forum Młodych Wiolonczelistów, 28 IV 2010

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. H.Wieniawskiego w Gdańsku-Oruni
zaprasza do udziału w:

V Forum Młodych Wiolonczelistów

Uczestnikami mogą być uczniowie szkół I st.

FORUM odbędzie się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Gdańsku - Oruni
w dniu 28 kwietnia (środa) 2010 r. o godzinie 1100

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres szkoły:

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Henryka Wieniawskiego
ul. Gościnna 4
80-032 Gdańsk−Orunia

 


Powiązane dokumenty: